You are currently viewing Mặt bằng dự án Habitat Bình Dương giai đoạn 3

Mặt bằng dự án Habitat Bình Dương giai đoạn 3

Mặt bằng dự án Habitat Bình Dương giai đoạn 3

Mặt bằng chi tiết Habitat Bình Dương giai đoạn 3

* Sơ đồ bố trí căn hộ 3 tháp: C1, C2, C3

* Sơ đồ bố trí căn hộ 3 tháp: D1, D2, D3

mat-bang-habitat habitat-1 habitat1

Liên hệ ngay với Trịnh Hòa: 0901.05.01.01 để biết thêm chi tiết về  dự án The Habitat Bình Dương giai đoạn 3.

—————————————————

MUA BÁN & CHO THUÊ: Căn Hộ Habitat Bình Dương

Hotline: 0901.05.01.01  Trịnh Hòa – Nhân viên chủ đầu tư.

Địa chỉ: Số 8  Đại lộ Hữu Nghị, Phường Bình Hòa, TP. Thuận An, Bình Dương

Website: https://habitatgrandbinhduong.com.vn/
Email: habitatgrandbinhduong@gmail.com

Trả lời